wspólny


wspólny
1. Mieć z kimś, z czymś coś wspólnego
a) «być podobnym do kogoś, do czegoś, odznaczać się jakimiś cechami, które upodabniają, zbliżają, łączą»: Suita op. 25 w swej neobarokowej pastiszowości dowodzi, iż Schönberg miał też coś wspólnego ze Strawińskim (...). Studio 4/1996. (...) macie coś wspólnego, lubicie skrajności (...). Roz bezp 1996.
b) «być związanym z kimś, z czymś»: Domyślają się oczywiście, że Danka miała coś wspólnego z Kazikiem, ale Brunner jest zbyt mądry, by kazać ją zaraz aresztować. Andrzej Zbych, Stawka.
2. Nie mieć z kimś, z czymś nic wspólnego «nie być związanym z kimś żadnymi więzami ani interesami, być czymś zupełnie odrębnym, nie mieć żadnego związku z czymś»: To złe samopoczucie nie miało jednak nic wspólnego ze zmęczeniem. J. Gotowała, Lotnictwo. Adwokaci chcą udowodnić, że ich klienci nie mieli nic wspólnego z zamachem i że stoją za nim dwie mało znane organizacje terrorystów palestyńskich. GW 04/05/2000.
Mieć, znaleźć z kimś wspólny język, mówić z kimś wspólnym, tym samym językiem zob. język 9.
Sprowadzić coś do wspólnego mianownika zob. mianownik 1.
Wspólny mianownik zob. mianownik 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wspólny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, wspólnyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} należący do dwu lub więcej osób, używany, doświadczony, odczuwany przez dwie lub więcej osób : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wspólny majątek. Wspólna …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wspólny — wspólnyni «odnoszący się w równym stopniu do wielu osób, rzeczy, zwłaszcza: należący do wielu, używany przez wielu, przez wielu razem zrobiony; dla wielu w równym stopniu charakterystyczny» Wspólna praca. Wspólna zabawa. Wspólna własność. Wspólne …   Słownik języka polskiego

  • Wspólny pokój — Filmdaten Deutscher Titel: Das gemeinsame Zimmer Originaltitel: Wspólny pokój Produktionsland: Polen Erscheinungsjahr: 1960 Länge: 92 Minuten Originalsprache: Polnisch …   Deutsch Wikipedia

  • znaleјć wspólny język — 1) Zostać doskonalne zrozumianym; zacząć się porozumiewać się Eng. To become perfectly understood of felt by someone; to make oneself understood; to start to communicate 2) Osiągnąć porozumienie lub kompromis Eng. To reach an agreement; to… …   Słownik Polskiego slangu

  • Polish Club — is a bridge bidding system which was developed in Poland, where it is the most popular bidding system, and also used by players of other countries. It is a type of small club system.In Polish club, 1♣ opening bid is forcing for one round but it… …   Wikipedia

  • Wojciech Jerzy Has — Nacimiento 1 de abril de 1925 Cracovia …   Wikipedia Español

  • Хас, Войцех Ежи — Войцех Хас Wojciech Jerzy Has …   Википедия

  • mianownik — 1. Sprowadzić coś do wspólnego mianownika «potraktować jakieś sprawy, zjawiska jednakowo, nie różnicując ich»: Jak sprowadzić do wspólnego mianownika jakościowo odmienne rodzaje pracy? MP 6 8/1997. Na jakim tle wynikają konflikty w zakładach… …   Słownik frazeologiczny

  • pęk — m III, D. u, N. pękkiem; lm M. i «większa liczba przedmiotów (zwykle jednorodnych) związanych razem lub występujących razem w sposób naturalny, rzadziej skłębionych, splątanych» Pęk piór, wstążek, skór. Pęki chrustu. Pęk kluczy. Pęk narcyzów,… …   Słownik języka polskiego

  • połączyć — dk VIb, połączyćczę, połączyćczysz, połączyćłącz, połączyćczył, połączyćczony 1. «spoić, złączyć mechanicznie, zespolić w jedność, w całość, powiązać, związać; zmieszać, zsumować» Połączyć końce sznurka, przewody. Połączyć mostem brzegi rzeki.… …   Słownik języka polskiego